browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

medycyna

Szkoła dla aptekarzy

Do zatrudnienia w aptece potrzebne jest spełnianie określonych warunków, z których najważniejszym jest fakt posiadania odpowiedniego tytułu zawodowego. Praca aptekarza jest dostępna dla osób posiadających ukończone pełne studia na kierunku farmacja – czyli magistrów farmacji, oraz dla osób kończących innego rodzaju szkołę, z uzyskaniem tytułu technika farmacji. Ta pierwsza opcja wiąże się ze znacznie szerszymi … Continue reading »

Categories: medycyna, nauka, zdrowie | Tags: , , , , , , | Leave a comment