browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tagged With: społeczność

Sposób na niepełnosprawność

Mężczyźni i kobiety jeżdżące na wózkach inwalidzkich nie maja w Polsce łatwo. Ciągłe dylematy z usytuowaniem architektonicznym miast sprawiają, że każdego dnia muszą się zmagać z przeciwieństwem losu jakie dyktują im wysokie krawężniki duża liczba schodów i nierówności na chodnikach. Właśnie dla nich skonstruowano schodołazy jako idealne rozwiązanie tych problemów. Dlaczego ?? Odpowiedź znajdziesz w … Continue reading »

Categories: Bez kategorii | Tags: , , , , | Leave a comment